Skip to main content

Stärk din inre lugn och ro

Genom att utveckla din avslappningsrespons så när du din källa till läkning och återhämtning. Du främjar det tillstånd av upplevd säkerhet som förbättrar vår förmåga att själv-reglera och göra kloka beslut, återhämta oss och läkningen optimeras.

Precis som du kan träna din kropp för att prestera bättre i olika sammanhang så kan du även utveckla och träna din avslappningsrespons så att du kan aktivera den lättare och effektivare. därigenom får du även än bättre utdelning av din träning så väl som i alla andra sammanhang. Lär dig mer…

Dr Herbert Benson myntade begreppet ” The Relaxation response” som en motvikt till ”the fight-and flight response”.

Den första publicerade studien om meditation där Avslappningsresponsen definierades var av Dr. Benson: och Dr. Robert Keith Wallace 1971, ”A wakeful hypometabolic fysiologic state” i American Journal of Physiology

I nedan video lär jag ut hur du kan träna ditt lugn och ro system, förstärka din avslappningsrespons med alla dess gynnsamma effekter på hjärnan och övriga kroppens alla system för samstämmighet i ditt inre. Grunden för inre lugn och ro.

Att lära sig olika sätt för att själv träna sin förmåga är viktigt och något som lär ut på i mina program på Welledge och min bok Din Hälsokälla är Du. Genom stöd för hjälp till självhjälp i kombination med Welledge Kiropraktik och Neurofeedback kan bästa resultat uppnås.

Om du vill boka en tid för en konsultation till mig för att få hjälp med din hälsa och eventuella stressrelaterade besvär klicka då på nedan bild.

Boka tid

kiropraktik, stress


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.