Skip to main content

Tips för bättre återhämtning från kronisk stress –Läkningens- och stressens fysiologi

Öka din motståndskraft mot stress, må bättre, slappna av bättre och fungera till ditt bästa med stöd av ett Kiropraktiskt omhändertagande på Welledge.

Mår du så bra som du önskar? Om inte lär dig tips till att må bätttre.
De flesta människor rapportera idag högre stressnivåer och att de under det senaste året varit med om saker som de tolkar som mycket stressande.

Att befinna sig i stressfysiologi över för lång tid har en nedbrytande effekt på vår hälsa och vår förmåga att läka oss och återhämta oss från dess effekter.

När vi befinner oss i allt för hög stressaktivering så minskar det vår förmåga på många områden. Inte minst vår förmåga att må bra och vara lyckliga. De funktioner som vi tillskriver att vara människa och medmänsklig begränsas ju mer vårt ”kämpa & fly” system tar över.

Vi blir mer emotionella än vad situationen kräver och vi klarar inte av att tänka lika klart som vi brukar. Vi tendrar att agera impulsivt på ett icke konstruktivt sätt.

Detta kan hända utan att vi ens är i en allvarligt stressande situation, det räcker att situationen vi är i triggar och påminner om ett gammalt trauma som vi varit med om. Reflexmässigt sker förändringar i hur vår kropp och hjärna fungerar.

Trauma defineras med att vi har varit med om något som vår fysiologi fortfarande lider sviterna utav på ett nedbrytande och livsbegränsande sätt.

Kronisk stressfysiologi har bidragande effekter på de flesta hälsoutmaningar såväl fysiska som emotionella till psykosociala.

Påfrestningarna av våra dagliga aktiviteter i livet (fysisk, kemisk, emotionell och mental stress) utmanar vår hälsopotential, och om det inte tas om hand, bidrar det över tid till nedsatt hälsa. Mängden ackumulerad stress med tillhörande skador dikterar den mängd behandling du behöver för att hantera den aktuella utmaningen.

Ju fler lager av ackumulerad stress – desto mer omsorg behövs. Dessa stresslager har direkt påverkan på nervsystemets förmåga att aktivera den egna läkningspotentialen. Ju längre dessa störningar eller abnormala neurologiska mönster har funnits desto svårare är det att omskola dem på egen hand. Det är här stödet från en kiropraktor med fokus på att optimera din neurologiska funktion kommer in. Ett omhändertagande av hela människan.

Lär dig mer om effekten av stress på hälsan och hur att åtgärda den samt hur ett kiropraktiskt omhändertagande kan vara en mycket viktig komponent i nedan animation.

 

Kiropraktik har en gynnsam effekt på stressresponsen. Allt fler studier bekräftar vad vi ser här på Welledge, nämligen ett skifte från stressfysiologi till läkningsfysiologi med ökad förmåga att möta stressande situationer. På Welledge kombinerar vi en unik form av kiropraktik med biofeedback och neurofeedback i våra stresshanteringsprogram.

Dagliga rutiner är viktiga för hur du mår. En av de enklaste övningarna som samtidigt är väldigt effektiv för att varva ner och återhämta sig som jag rekommenderar att göra dagligen finner du här nedan.

  1. Sätt dig bekvämt med en upprest hållning och blunda.
  2. Fokusera på området runt ditt hjärta. Med det som första steg tar du tillbaka uppmärksamheten till dig själv och ditt inre.
  3. Andas in 5 sekunder, och ut 5 sekunder.
  4. Låt övningen pågå minst 3 minuter och fortsätt att fokusera på ditt hjärta.
  5. Tänk på något eller någon som du känner tacksamhet för i ditt hjärta.
  6. Kom ihåg att hålla den uppresta hållningen under hela övningen.
  7. Gör övningen med ett leende på läpparna såväl som i hjärtat!

Den här övningen hjälper dig att dagligen hålla fokus på återhämtning. Den kan göras när som helst och var som helst.

Andningen är länken som kopplar livet till medvetenhet, vilket förenar din kropp med dina tankar. ~Thich Nhat Hanh

Om du vill få stöd för att må bättre och bygga din kapacitet att må bra och frodas även under vardagens höga stress, kontakta då mig och berätta vad du vill få assistans med. Boka en konsultationstid via länken här nedan.

Boka en konsultationstid här

Boka tid

Läs mer om hur ett program kan se ut på Welledge som löper över 12 veckor.


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.