Skip to main content

Vad är din kapacitet till sund anpassningsförmåga till stress?

Vad gör anpassning till stress möjlig? Grey’s Anatomy säger att ”det är syftet med hjärnan och nervsystemet att kontrollera och samordna funktionen i alla vävnader och organ i kroppen och anpassa dem till miljön.”

Stress är förändringar i din interna eller externa miljö som kräver förändringar i din kropp för att din kropp ska anpassas framgångsrikt.

Vad gör anpassning till stress möjlig? Grey’s Anatomy säger att ”det är syftet med hjärnan och nervsystemet att kontrollera och samordna funktionen i alla vävnader och organ i kroppen och anpassa dem till miljön.” Anpassning är möjlig eftersom du har ett nervsystem.
 
Låt oss använda ett enkelt exempel på en förändring i din miljö. Föreställ dig att gå in i ett mycket kallt rum. Hur blir din hjärna medveten om att det plötsligt är väldigt kallt? Känsliga nervändar i huden signalerar till hjärnan om temperaturförändringen. Din hjärna analyserar och bearbetar den informationen. Är den kalla temperaturen en potentiell fara för din hälsa och överlevnad?

Hjärnan skickar sedan signaler via dina autonoma nerver till huden för att producera ”gåshud” som isolerar din kropp från värmeförlust. Hjärnan skickar också signaler genom dina motoriska nerver till dina muskler för att producera ”skakande” som producerar värme. Nervsystemet svarade på nedkylningen och anpassade dig automatiskt genom att tillhandahålla mekanismer som skulle säkerställa din kropps hälsa och överlevnad.
 
Dr. Hans Selye, en pionjär inom modern stressforskning, förklarade att vi alla har en rad strategier till vår anpassningsförmåga till stress. Vår förmåga att anpassa sig till stress hanteras av vårt nervsystem. Även om vi kanske föds med ett inneboende brett spektrum av anpassningsstrategier, kan denna kapacitet bli mindre. Om vårt nervsystem störs av ackumulerad ointegrerad stress minskar vår förmåga och potential att anpassa sig till stress gradvis.
 
Utvecklar du din anpassningsförmåga till stress eller begränsar den?
Eftersom regelbunden kiropraktisk vård hjälper nervsystemet att fungera som bäst kan du hjälpa till att hålla din flexibilitet så hög som möjligt, så att du bättre kan hantera stress. Under de tider vi lever i nu är det ganska bra. Eller vad tror du?

Om du aldrig varit till mig på Welledge, så kan du boka en konsultationstid genom att klicka på länken här nedan och välja en Kiropraktor konsultation för att stämma av och trimma dig.

Boka tid

Läs mer om effekten av ackumulerad stress här


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.