Skip to main content

Ur Kiropraktikens historia om influensa pandemin 1918

Detta är en berättelse ur kiropraktikens historia. Inget som står här har som syfte att påstå att kiropraktik behandlar något. 
Syftet är att informera om en historia som många kiropraktorer själva inte ens känner till.
Mysteriet med den Spanska sjukan
Mellan 1918 – 1920, uppskattas det att drygt en tredjedel (~500 millioner) av världsbefolkningen drabbades av denna influensa pandemi varav mellan 50 – 100 miljoner människor dog. Det motsvarar att 3-6% av dåtidens världsbefolkning på 1.6 miljarder människor dog

En intressant kuriosa kring dess historia och kiropraktikers historia, som är värd att berätta. Historiska referenser skall alltid tas med en nypa salt.

Kiropraktik och dess koppling till influensa
Den historiska statistiken är rätt häpnadsväckande från perioden 1918 – 1919: (15)

 • I Davenport, Iowa, 50 st läkare behandlade 4,953 fall av influensa, med 274 dödsfall. I samma stad behandlade 150 kiropraktorer och studenter vid Palmer School of Chiropractic  1,635 patienter med endast ett dödsfall.
 • I delstaten Iowa, behandlades 93,590 patienter av läkare, med 6,116 dödsfall – en dödsfall per var 15 patientfall. I samma delstat, exkluderande Davenport, behandlades 4,735 patienter av kiropraktorer med endast ett dödsfall per 798 patient.
 • Nationella tal visar på att 1,142 kiropraktorer behandlade 46,394 patienter som hade spanska sjukan under 1918, med endast 54 dödsfall – en utav 886.
 • Rapporter visar på att i New York City, under influensa epidemin 1918, utav 10,000 fall som var medicinskt behandlade så dog 950 patienter; dessa tal är exakta eftersom rapporterings plikt förelåg.
 • I de samma rapporterna visar på att utav de 3,490 fall av influensa som sågs av kiropraktorer dog endast 7 personer.
 • En intressant ytterligare statistik. I delstaten Oklahoma var det 233 fall där läkarna bedömt att de inte kunde göra mer. Kiropraktorer tog hade om alla dessa patienter, varav 208 tillfrisknade.

Javisst så tog dåtidens läkarkår hand om majoriteten av alla fall, särskilt de värst drabbade. Och som alltid gjorde de sitt bästa med dåtidens kunskap och verktyg. Det är dock intressant historik.

Vad handlade pandemin spanska influensan om?
1918-1919 ”Killer influensa” eller ”spansk influensa” som förmodligen dödade miljontals världen över var ingen ovanlig, fruktansvärd, kraftfull influensa. Det var troligen en vanlig influensa.

Det som gjorde den så dödlig var enligt en del historier den nya medicinska behandlingen med det nya under läkemedlet – aspirin. Aspirins användning, och särskilt dess faror, förstods ännu inte.

Många som blev sjuka tog fullt med aspirin, människor kunde inte generera en hälsosam feber och blev istället en perfekt grogrund för bakterieinfektioner. Det var inte influensavirus som orsakade döden utan bakteriell lunginflammation.

Under sjukvård var dödsfallet så högt som 40%. Men under homeopatisk, kiropraktisk och osteopatisk vård var dödsfallet cirka 0,25%. Dessa läkare använde inte aspirin för att undertrycka symtom och de respekterade kroppens behov av att generera feber. 

Flertal litteratur genomgångar i modern tid visar på hur kiropraktik kan ha en gynnsam effekt på immunsystemet.  (7,8), Kiropraktiska studier har indikerat på följande:

 • Öka produktionen av vita blodceller, vilket är en viktig del av immunsystemet. (910)
 • Minska produktionen av proinflammatoriska cytokines. (11)
 • Påverka och öka produktionen av de immunregulerande cytokineInduce IL-2 och immunglobuliner. (1213)
 • Ökat antalet CD4-celler hos HIV/AIDS patienter. (14)

Det här erbjuder möjliga förklaringar till varför kiropraktik omhändertagande verkar ha haft så bra resultat för människor med den Spanska sjukan i USA 1918 – 1920.

Mycket, mycket mer forskning av långt bättre kvalitet behöver göras inom området kring hur vårt immunsystem, nervsystem och ryggrads funktion påverkar varandra. Och hur olika omhändertaganden med olika utgångspunkter kring vår hälsopotential kan bidra till vår hälsa. Det finns i dag ingen forskning som är tillräckligt bra för att visa på något klart orsaks samband, utan endast teoretiska modeller och studier av låg kvalitet, samt historiska arkiv. 

Här följer några råd från Dr. Joe Mercola kring att stärka kroppens försvar mot influensa, han är en mycket framstående hälsoexpert i USA.

1. Undvik socker, vilket drar ner på immunsystemet

2. Få tillräckligt med vila och sömn.

3.  Ät vitlök ofta och regelbundet

4. Motion 

5. Minska dina stressnivåer

6.  Tvätta dina händer ofta

7. Maximera ditt intag av D-vitamin

Läs mer –

Vad jag skulle vilja lägga till som råd utöver Dr. Mercola:s råd, är att besöka en kiropraktor eller annan som arbetar med att främja hälsan. I syfte för att få hjälp att reducera ackumulerad stress med olika livsstilsråd och övningar. Inte i syfte att behandla något, utan i syfte att tillägna sig strategier som främjar förbättrad balans i nervsystemet och övriga fysiologin.

Läs mer…

Smärta påverkar ditt immunsystem

Stärk ditt Immunsystem genom att få en bättre magetarm flora

Du kanske undrar hur det kommer sig att för en person så är det deras onda rygg som blir bra av att gå till kiropraktorn och för en annan är det att deras huvudvärk försvinner och för en tredje leder det till förbättrad sömn.

Så som jag ser på det, beror det på effekten vi har på hur väl kroppen kan fungera i sin helhet, tack vare hur vi påverkar fysiologin och nervsystemets funktion med vårt totala omhändertagande av de som söker oss. Ett Kiropraktiskt omhändertagande inkluderar livsstilsråd, tips och övningar för att främja hälsan hos varje individ utifrån dess unika förutsättningar. På Welledge väver vi in i våra program biofeedback och neurofeedback och ett online stresshanteringsprogram.

Som du säkert vet så kontrollerar ditt nervsystem alla andra system i din kropp. Och kiropraktik är det enda yrket jag känner till som är inriktat på att optimera integriteten och funktionen i ditt nervsystem via ditt neuromuskeloskeletala system i kombination med livsstilsråd och övningar.

Ring oss på 08-796 96 88 eller boka direkt här nedan för en konsultation för att se hur vi kan hjälpa dig.

Boka tid


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

  Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.