Skip to main content

Få långsiktig stöd för att må bra varaktigt

En anledning till att behöva träffa en kiropraktor regelbundet är att det vanligtvis tar år för problemet att utvecklas vilket motiverar någon att först träffa en kiropraktor och det kan ta många besök hos kiropraktorn för att rätta till det problemet.

Att träffa din kiropraktor kan vara lite som att gå till gymmet. Det tar tid, frekvens och uppföljning att träna om nervsystemet och din ryggrad för att fungera bättre.

När du först träffar din kiropraktor kanske du är en av de många som frågar ”hur ofta måste jag komma?”

Ofta är svaret du kanske vill höra en gång.

Men kiropraktisk vård, som det mesta som är riktigt bra för oss, gör sällan någon långsiktig skillnad för din hälsa och välbefinnande efter bara ett besök.

En anledning till detta är att det vanligtvis tar år för problemet att utvecklas vilket motiverar någon att först träffa en kiropraktor och det kan ta många besök hos kiropraktorn för att rätta till det problemet.

Ett sätt att se på det är att det kan vara som det tusende strået som bryter kamelens rygg.

Så ett problem kan byggas upp dag efter dag när du sitter böjd över skrivbordet, eller böjer och vrider dig när du lyfter, eller spänner dig när du hanterar din dagliga stress, och sedan en dag böjer du dig för att knyta dina skosnören och plötsligt gör något ont.

Du kan vara säker på att det inte var att knyta dina skosnören som orsakade problemet .

Det är helt enkelt det tusende strået som bröt ”kamelens rygg” och det är därför du har ont.

Det kommer vanligtvis att ske förändringar i hur de stödjande musklerna i din ryggrad fungerar som byggs upp med tiden tills musklerna inte orkar längre och symtom uppstår.

Så att träffa din kiropraktor kan vara lite som att gå till gymmet. Det tar tid, frekvens och uppföljning.

Vi arbetar med dig för att rätta till problemet och hjälpa din hjärna och musklerna i din ryggrad att kommunicera eller ”prata” med varandra igen så att du kan återfå den stabilitet du behöver för att fungera korrekt vilket lägger grunden för att lösa din värk och smärtor.

Hur lång tid tar detta och hur ofta behöver du besöka din kiropraktor?

Alla är olika, så din kiropraktor kommer att vägledas av sin kliniska erfarenhet och vad dina mål är när ger dig en rekommendation av en vårdplan för just dig.

En ny forskningsstudie publicerades nyligen som tyder på att i de tidiga stadierna av kiropraktisk vård, ju oftare du blir justerad, desto bättre resultat får du, och detta kan också vara bättre för dig på lång sikt.

I studien som utfördes av forskare i USA tittade de på 256 personer som hade kronisk, vanlig huvudvärk och delade in dem i grupper som antingen fick kiropraktisk vård en gång i veckan, eller två gånger i veckan, eller tre gånger i veckan i upp till sex veckor, eller så fick de ingen kiropraktisk vård alls och fick istället lätt massage under samma 6-veckorsperiod.

Tidigare studier har visat att personer med denna typ av huvudvärk ofta svarar bra på kiropraktisk vård.

Forskarna i denna studie var mest intresserade av hur många dagar i veckan som det var bäst för patienterna att få kiropraktisk vård.

De tittade på hur många dagar i veckan en patient led av huvudvärk i slutet av studien och om några förändringar i huvudvärkfrekvensen mellan grupperna fortfarande fanns där upp till ett år senare.

Vad de fann var att de patienter som sågs av sin kiropraktor mest regelbundet, så upp till tre gånger i veckan, hade färre huvudvärk än de som sågs en eller två gånger i veckan, och de var mycket bättre än de patienter som inte fick kiropraktisk vård överhuvudtaget.

Faktum är att efter ett år hade de patienter som hade setts tre gånger i veckan färre huvudvärk (mer än tre stycken huvudvärk tillfällen per månad jämfört med de patienter som bara fick en lätt massage. Så dessa effekter höll uppenbarligen i sig.

Denna studie gjordes på personer med kronisk huvudvärk, så vi kan inte vara säkra ur ett forsknings händende på om samma skillnader förekommer hos personer med andra problem som träffar en kiropraktor. Det är dock det vår erfarenhet visar.

En liknande studie på patienter med kronisk ländryggssmärta fann att personer som justerades oftare hade de bästa resultaten, men resultaten var inte lika tydliga som studien på patienter med huvudvärk.

Vad dessa studier tyder på är att att träffa en kiropraktor oftare när du börjar ditt omhändertagande har verkliga fördelaktiga långsiktiga effekter på hur din ryggrad och nervsystem fungerar, men hur mycket du har nytta av det beror på vad som stör din ryggrads funktion när du börjar hos din kiropraktor.

Det är b la det som din kiropraktor kartlägger vid ditt första besök.

Så när du går och träffar din kiropraktor vet du att deras rekommendationer för din vårdplan är baserade på vad deras kliniska erfarenhet säger är bäst för dig och att forskningen tyder på att tätare besök med justeringar har den största positiva inverkan på din hälsa och välbefinnande.

Boka en första kiropraktor konsultation via nedan länk.

Boka tid

Referenser

  1. Hodges PW, Moseley GL. Pain and motor control of the lumbopelvic region: effect and possible mechanisms. J Electromyogr Kinesiol. 2003;13(4):361-370.
  2. MacDonald D, Moseley GL, Hodges PW. Why do some patients keep hurting their back? Evidence of ongoing back muscle dysfunction during remission from recurrent back pain. Pain. Apr 2009;142(3):183-188.
  3. Ferreira ML, Ferreira PH, Hodges PW. Changes in postural activity of the trunk muscles following spinal manipulative therapy Manual Therapy August 2007;12(3):240-248.
  4. Haas M, Bronfort G, Evans R, et al. Dose-response and efficacy of spinal manipulation for care of cervicogenic headache: a dual-center randomized controlled trial. Spine J. Feb 23 2018.

Få en bättre rygg, hälsa, kiropraktik, stress


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.