Skip to main content

Kiropraktisk vård och mental hälsa

Visste du att många som får kiropraktisk vård rapporterar att det hjälper med mycket mer än att bara lindra smärta?

Läkande och lugnande

Kiropraktisk vård har visat sig förbättra det läkande och lugnande parasympatiska nervsystemet och att förändra bearbetningen i pannloberna (den prefrontala cortex). Det kan vara anledningen till att så många människor som träffar kiropraktorer rapporterar att det hjälper dem att slappna av, att känna sig mindre stressade och varför de mår bättre.

”Kiropraktiska justeringar förändrar en del av hjärnan som kallas prefrontal cortex”

Enligt en ny stor undersökning av nästan 35 tusen människor i USA rapporterade nästan 70 % av dem som hade fått kiropraktisk vård att kiropraktisk vård förbättrade deras allmänna hälsa och fick dem att må bättre1. Och över 40 % av dem rapporterade också att kiropraktisk vård förbättrade deras sömn, hjälpte dem att minska sin stress eller hjälpte dem att slappna av1.

Detta är mycket intressant, med tanke på mängden stress globalt och det ökande problemet med psykiska störningar. Psykiska störningar, såsom ångest och depression, är en global fråga och har ökat i oroväckande takt under de senaste decennierna2,3.

År 2017 uppskattades det att nästan 800 miljoner människor levde med en psykisk sjukdom världen över och depression anses av Världshälsoorganisationen vara en av de främsta orsakerna till funktionshinder i världen2,4.

Du kanske lider av en psykisk obalans själv, eller haft tidigare, eller har en älskad eller vän som kämpar med det nu. Låt oss utforska vad som är känt om psykiska störningar och hur kiropraktisk vård kan hjälpa.

De två vanligaste psykiska störningarna är ångest och depression2,5. Psykiska störningar kan påverka människors dagliga liv och göra vardagliga saker som att sova, äta, arbeta, umgås eller ta hand om din familj riktigt svårt4, 6. Vissa människor upplever så svår ångest, depression eller andra psykiska problem att de kan inte ens lämna sina egna hem.

Eftersom psykiska störningar kan orsakas av så många saker och är olika för varje person, kan de vara mycket svåra att behandla. Ofta ordinerar läkare en kombination av medicinering, rådgivning eller psykologisk terapi och egenvårdsstrategier som träning, bättre sömn och meditation6,7 som alla är kända för att hjälpa vissa människor.

Men har du någonsin funderat på att prova kiropraktisk vård? Du kanske undrar hur en förbättring av din ryggrads funktion kan hjälpa till med psykiska problem?

Under de senaste tjugo åren har forskare undersökt hur kiropraktisk vård påverkar en persons nervsystem och de har funnit att kiropraktisk vård utan tvekan förändrar hjärnan9,10. Och i synnerhet kiropraktiska justeringar förändrar den del av hjärnan som kallas pannloberna (pre-frontal cortex)11.

Hjärnbarkens pannlober är ett område i hjärnan som är starkt involverat i känslomässig kontroll, och det påverkar våra beteenden genom att dämpa det som kallas hjärnans limbiska system12. Det limbiska systemet är din känslomässiga hjärna, din hotdetektor finns där och den är alltid i hög beredskap och letar efter faror. Och pannloberna lugnar ner den limbiska hjärnan.

Personer med ångest och depression har visat sig ha ett överaktivt limbiskt system13 och en lågfungerande prefrontal cortex12. Detta beror förmodligen på kronisk stress eftersom kronisk stress stänger av den prefrontala cortexen och ökar de limbiska hjärnans respons.

Kronisk stress resulterar vanligtvis i en obalans mellan vårt autonoma nervsystem för kamp och flykt, som kallas det sympatiska nervsystemet, och det läkande och lugnande autonoma nervsystemet som kallas det parasympatiska nervsystemet14.

Vi vet att människor som lider av depression och ångest och andra psykiska störningar har en obalans i sitt autonoma nervsystem med en ökad kamp och flykt stressrespons, och en dämpning av det parasympatiska nervsystemet som läker och lugnar. Det leder till höga nivåer av adrenalin och stresshormoner som cirkulerar genom deras system.

Det är därför vi tror att kiropraktisk vård kan hjälpa, eftersom kiropraktisk vård har visat sig förbättra det läkande och lugnande parasympatiska nervsystemet. Och förändrar bearbetningen hos pannloberna (den prefrontala cortexen).

Det kan vara anledningen till att så många människor som träffar kiropraktorer rapporterar att det hjälper dem att slappna av, att känna sig mindre stressade och varför de bara mår allt bättre. Och detta är förståeligt utifrån att den prefrontala cortex är känd för att balansera det autonoma nervsystemet och för att lugna ner den limbiska delen av hjärnan. Så detta är troligen varför så många människor upplevde förbättringar under kiropraktisk vård som lider av ångest och depression 17-19.

Så låt oss ta en titt på en av dessa forskningsstudier som undersöker om kiropraktisk vård kan hjälpa vissa människor med psykiska problem.

Det finns ännu inte så mycket forskning tillgänglig som undersöker effekterna av kiropraktisk vård, eller andra manuella terapier för ångest eller depressiva störningar, eller andra psykiska störningar. Den forskning som finns är dock lovande och den växer.

En studie publicerad 201620 av en grupp forskare i Spanien tittade på effekterna av två olika former av manuell terapi på symptomen på ångest och depression hos personer med spänningshuvudvärk. I denna studie var 84 personer uppdelade i två grupper, en grupp fick bara mjukvävnadsmassage av skallbasen och en annan grupp fick justeringar i övre nacken. Deltagarna fick denna vård i 4 veckor. Och forskarna rapporterade att gruppen som fick justeringarna i den övre nacken hade störst förbättring av sina ångest- och depressionssymtom.

Nu tittade denna studie inte specifikt på effekterna av kiropraktiska justeringar utan tittade på effekterna av ryggradsmanipulation eller nackmanipulation, vilket är något som kiropraktorer är högutbildade för att kunna göra säkert och effektivt. Därför ger denna studie några bevis för att kiropraktisk vård kan vara fördelaktigt för personer som lider av ångest eller depression. Uppenbarligen behöver vi mer forskning för att säkert veta om kiropraktisk vård kan hjälpa människor med olika typer av psykiska störningar och för att bättre förstå varför så många människor som träffar kiropraktorer mår bättre, slappnar av mer och känner sig mindre stressade när de är under kiropraktisk vård.1

Så om du, eller någon du känner, lider av ångest, depression eller andra psykiska störningar varför inte besöka din familjekiropraktor för att se om kiropraktik kan hjälpa dig att må bättre också.

På Welledge har vi mycket goda resultat med stressrelaterade besvär. Vi är utbildade inom trauma- och nervsystemsreglering. Vi arbetar främst med mycket  sjuka tekniker som lämpar sig extra bra vid denna typ av besvär.

Boka gärna en tid via nedan länk för en första konsultation där finner ut om och ur kan bästa hjälpa dig.

Boka tid

Referenser

 1. Adams, J., Peng, W., Cramer, H., Sundberg, T., Moore, C., Amorin-Woods, L., … & Lauche, R. (2017). The prevalence, patterns, and predictors of chiropractic use among US adults. Spine, 42(23), 1810-1816.
 2. Dattani, S., Ritchie, H., Roser, H (2021) Mental Health. Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from https://ourworldindata.org/mental-health
 3. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. (2018). Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. The Lancet. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32279-7
 4. World Health Organisation. (2019). Mental Disorders. Published online at www.who.int. Retreived from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders
 5. Martin P. (2003). The epidemiology of anxiety disorders: a review. Dialogues in clinical neuroscience, 5(3), 281–298. https://doi.org/10.31887/DCNS.2003.5.3/pmartin
 6. Bandelow B, Michaelis S. Epidemiology of anxiety disorders in the 21st century. Dialogues Clin Neurosci. 2015;17(3):327-335. doi:10.31887/DCNS.2015.17.3/bandelow
 7. Bandelow, B., Michaelis, S., & Wedekind, D. (2017). Treatment of anxiety disorders. Dialogues in clinical neuroscience, 19(2), 93.
 8. Baldwin, R., & Wild, R. (2004). Management of depression in later life. Advances in psychiatric treatment, 10(2), 131-139.
 9. Haavik, H., Kumari, N., Holt, K., Niazi, I. K., Amjad, I., Pujari, A. N., … & Murphy, B. (2021). The contemporary model of vertebral column joint dysfunction and impact of high-velocity, low-amplitude controlled vertebral thrusts on neuromuscular function. European Journal of Applied Physiology, 1-46.
 10. Haavik, H., Kumari, N., Holt, K., Niazi, I. K., Amjad, I., Pujari, A. N., … & Murphy, B. (2021). The contemporary model of vertebral column joint dysfunction and impact of high-velocity, low-amplitude controlled vertebral thrusts on neuromuscular function. European Journal of Applied Physiology, 1-46.
 11. Lelic, D., Niazi, I. K., Holt, K., Jochumsen, M., Dremstrup, K., Yielder, P., … & Haavik, H. (2016). Manipulation of dysfunctional spinal joints affects sensorimotor integration in the prefrontal cortex: a brain source localization study. Neural plasticity, 2016.
 12. Del Arco, A., & Mora, F. (2009). Neurotransmitters and prefrontal cortex–limbic system interactions: implications for plasticity and psychiatric disorders. Journal of neural transmission, 116(8), 941-952.
 13. Mayberg, H. S. (1997). Limbic-cortical dysregulation: a proposed model of depression. The Journal of neuropsychiatry and clinical neurosciences.
 14. Jochum T, Hoyme J, Schulz S, Weißenfels M, Voss A, Bär KJ. Diverse autonomic regulation of pupillary function and the cardiovascular system during alcohol withdrawal. Drug Alcohol Depend. 2016 Feb 1;159:142-51. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2015.12.030. Epub 2016 Jan 4. PMID: 26790823.
 15. Rottenberg J. Cardiac vagal control in depression: a critical analysis. Biol Psychol. 2007 Feb;74(2):200-11. doi: 10.1016/j.biopsycho.2005.08.010. Epub 2006 Oct 12. PMID: 17045728.
 16. Yoo, S. J., Ryu, S., Kim, S., Han, H. S., & Moon, C. (2017). Reference module in neuroscience and biobehavioral psychology.
 17. Kiani, A. K., Maltese, P. E., Dautaj, A., Paolacci, S., Kurti, D., Picotti, P. M., & Bertelli, M. (2020). Neurobiological basis of chiropractic manipulative treatment of the spine in the care of major depression. Acta bio-medica : Atenei Parmensis, 91(13-S), e2020006. https://doi.org/10.23750/abm.v91i13-S.10536
 18. Welch A, Boone R. Sympathetic and parasympathetic responses to specific diversified adjustments to chiropractic vertebral subluxations of the cervical and thoracic spine. J Chiropr Med. 2008 Sep;7(3):86-93. doi: 10.1016/j.jcm.2008.04.001. PMID: 19646369; PMCID: PMC2686395.
 19. Budgell, B. S. (2000). Reflex effects of subluxation: the autonomic nervous system. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, 23(2), 104-106.
 20. Espí-López, G. V., López-Bueno, L., Vicente-Herrero, M. T., Martinez-Arnau, F. M., & Monzani, L. (2016). Efficacy of manual therapy on anxiety and depression in patients with tension-type headache. A randomized controlled clinical trial. International Journal of Osteopathic Medicine, 22, 11-20.

återhämtning, hälsa, mental hälsa, stress


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

  Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.