Skip to main content

Kiropraktiska tekniker

Om du har besökt flera olika kiropraktorer har du förmodligen märkt att det fanns vissa skillnader. Detta beror på att kiropraktorer kan studera och lära sig många olika tekniker. I den här videon kommer vi att dela med oss av några av dessa olika tekniker som är tillgängliga. Det tar många år att lära sig hur man tillämpar dessa tekniker på ett bra sätt, varför justering av ryggraden ofta anses vara en konstform.

 

Kom ihåg att en kiropraktors huvudfokus är att förbättra ryggradens funktion med målet att förbättra kroppens övergripande funktion.1 2 Att förbättra ryggradens funktion kan göras på många olika sätt. Oavsett vilken teknik din kiropraktor har specialiserat sig på, kommer de flesta fortfarande att kontrollera och justera din ryggrad där de hittar områden som inte rör sig ordentligt, vad de kallar ett subluxerat område av din ryggrad.3

Var de väljer att justera dig är inte slumpmässigt eller helt enkelt var och för att du har ont. De kommer att kontrollera hur ryggradens segment rör sig och hur vävnaden känns. De kanske känner på ett segment för att se om det känns ömt för dig. De kan också ta hänsyn till din hållning och hur du rör dig. Det subluxerade segmentet rör sig ofta inte som de andra segmenten gör och de är ofta ömma att beröra. 4 Du kanske inte ens har märkt att de var ömma förrän din kiropraktor tryckte på den delen av din ryggrad.

Vissa kiropraktorer har specialiserat sig på andra tekniker också för att avgöra hur man bäst kan förbättra funktionen av din ryggrad och kropp. 3 Så du kan ha tagit några röntgenbilder eller olika andra skanningar. De kan också testa styrkan hos några av dina muskler.1

Vissa kiropraktorer fokuserar bara på toppen av din nacke. 3 Andra kommer att kontrollera hur väl dina leder fungerar i hela din kropp inklusive käke, armbågar, handleder, axlar, höfter, knän, vrister och skallben. Vilken teknik som helst är inte rätt eller fel, de är bara olika. Så är även kiropraktorer. Så försök hitta en kiropraktor som känns helt rätt för dig och dina behov. Som vårdpersonal vill vi ha det som är bäst för dig och din hälsa och om det innebär att du går till en annan kiropraktor är det helt okej för oss.

När det gäller justeringar har kiropraktorer återigen många olika alternativ att välja mellan. De kan justera dig med händerna och är vanligtvis utbildade i flera olika tekniker så att de kan göra det effektivt och säkert. 1 5 6 Detta är en färdighet som det tar många år att bemästra varför kiropraktorer studerar i fem år eller mer på Universitetet nivå innan de kan registreras som primärvårdspersonal. De lär sig inte bara om anatomi, fysiologi, neurologi och patologi, utan de spenderar många år på att utveckla sina färdigheter för att försiktigt kunna justera ryggradssegment, för att på bästa sätt assistera dig.

Andra sätt de kan justera dig är med ett instrument. 3 Det finns flera olika typer av instrument tillgängliga, såsom Aktivator eller ArtroStim. Vissa använder dessa instrument och anpassar dig enligt ett fastställt protokoll som har utvecklats under många år. Andra använder dessa instrument som ett alternativ till att justera dig för hand. Vi vet från forskningsstudier att den instrumentassisterade justeringen är snabbare och ännu mer skonsam än justering för hand och att de aktiverar samma neurala vävnader som manuella justeringar, eller handjusteringar. Men vi vet också att manuella justeringar, eller justeringar som görs för hand, kan vara effektivare för att ge resultat för vissa människor.

Men vi vet ännu inte tillräckligt om vad som är bäst för dig vid en viss tidpunkt. En studie visade att om du har akut smärta får du snabbare smärtlindring från justeringar gjorda för hand jämfört med justeringar som görs när du följer Activator-protokollet.7 Så om du har akut smärta och vill bli av med smärtan så fort som möjligt att du kanske vill få justeringar gjorda för hand först.

Ett annat sätt som kiropraktorer kan justera är genom att använda ett speciellt bord där delar av bordet kan falla bort något men plötsligt.3 Dessa speciella fallbord drar fördel av det plötsliga fallet där en del av din ryggrad ligger stadigt på bordet medan kotorna ovanför stöds inte på bordet. Detta kan återigen mycket försiktigt hjälpa till att återställa korrekt funktion till ryggradssegmenten. Återigen finns det några som har utvecklat ett helt justeringsprotokoll kring användningen av sådana speciella bord, medan andra använder dem helt enkelt som ett sätt att få rätt justering gjord för personen de arbetar med.

Det finns fortfarande många, många fler sätt som en kiropraktor kan anpassa dig. De kan använda speciella kilblock för att lägga under ditt bäcken. 2 Genom att använda din kroppsvikt och andning kan detta sträcka ut dina bäckenligament. Det finns också många tekniker som fokuserar på att korrigera dålig hållning eller hjälper till att förbättra leder utanför ryggraden som handled och vrister eller käkar och kranialben. Din kropp är ett stort komplext sammankopplat system.

Vissa kiropraktorer ger dig övningar och sträckningar att göra hemma. Vissa har specialiserat sig på näring eller homeopati och så mycket mer. Inget sätt är nödvändigtvis bättre än något annat men du kan föredra vissa sätt.

Ovan artikel är en text transkribering av videon du ser här ovan från Haavik research.

Många kommer till mig på Welledge för att just får det resultat jag får med stöd utav tekniker med lätta handgrepp och kontakter som få är tränade på i Sverige.

Referenser

  1. Rosner AL. Chiropractic Identity: A Neurological, Professional, and Political Assessment. J Chiropr Humanit 2016;23(1):35-45.
  2. Haavik Taylor H, Holt K, Murphy B. Exploring the neuromodulatory effects of the vertebral subluxation and chiropractic care. Chiropr J Aust 2010;40(1):37-44.
  3. Cooperstein R, Gleberzon B. Technique systems in chiropractic. New York: Churchill-Livingstone, 2004.
  4. Triano JJ, Budgell B, Bagnulo A, et al. Review of methods used by chiropractors to determine the site for applying manipulation. Chiropr Man Therap 2013;21(1):36.
  5. Alcantara J, Ohm J, Kunz D. The safety and effectiveness of pediatric chiropractic: a survey of chiropractors and parents in a practice-based research network. Explore (NY) 2009;5(5):290-5.
  6. Gouveia LO, Castanho P, Ferreira JJ. Safety of chiropractic interventions: a systematic review. Spine (Phila Pa 1976) 2009;34(11):E405-13.
  7. Schneider M, Haas M, Stevans J, et al. A comparison of chiropractic manipulation methods and usual medical care for low back pain: a randomized clinical trial. In: Johnson C, ed. Association of Chiropractic Colleges Research Agenda Conference. Orlando, Florida, USA, 2014:55-82.

Få en bättre nacke, Få en bättre rygg, kiropraktik


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.