Skip to main content

Nedsatt balans och synförmåga kan vara orsakat av nackbesvär

Kiropraktik förbättrar kommunikationen mellan hjärnan och övriga kroppen. Detta visar studier på äldre patienter med nacksmärta.

Nacksmärta från störningar i funktionen i nackens rörlighet ger försämrad input till hjärnan. Och gör det svårare för hjärnan att koordinera olika sinnesintryck, vilket b la kan påverka balansen och förmågan att koordinera ögonen och synen.

Kiropraktor behandling av dessa dysfunktionella områden i nacken, visar forskning, gör att hjärnan mer effektivt och precist kan använda sinnes information och kan respondera på sin miljö. Ju bättre funktion i nacken dess bättre kan hjärnan koordinera olika sinnesintryck. Dessa områden i nacken som rör sig dåligt behöver inte ens göra ont, men när de börjar fungera bättre med kiropraktik så skördas positiva effekter.

Så även om kiropraktik är bra för smärta i nacken, så ger kiropraktor behandling av områden som kiropraktorn identifierar en positiv effekt på flera andra sätt.

En grupp som det här kan ge väldigt stora effekter för är äldre, som minskar risken för fall och andra relaterade problem.

Nedan animation förklarar hur synförmåga, balans och mycket mer påverkas ogynnsamt vid störningar i nackryggen och hur kiropraktik kan förbättra funktionen.

 

Vad lärde du dig?
Dela vidare…

Kiropraktik handlar om att förbättra för hjärnan och övriga kroppen att samverka effektivare så kan fungera till sitt bästa.

Boka en tid för en konsultation för att få en bedömning av hur just du kan få utdelning av att addera Kiropraktik till din livsstil.
På Welledge arbetar vi främst med mycket mjuka tekniker vilket uppskattas av många.

Boka tid

Läs mer:

Kiropraktik för äldre

Kiropraktisk behandling säkert och tryggt


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.