Skip to main content

Neural Check –Kontrollera balansen i ditt nervsystem

Vill du veta hur väl dina celler fungerar, din hjärna och kropps stressnivåer samt din biologisk ålder?
Kontrollera då ditt nervsystems balans hos oss. Lär dig hur kan mäta din hjärna och övriga kroppens stressnivåer och cellernas energiproduktion såväl som hur väl hur dina energiresurser används. Du får en rekommendation för hur du kan förbättra din hjärna och övriga kropps funktion.

Mätningen upptäcker graden av stress hos funktionella system, stressnivån hos dig som helhet. Hur din kropp reagerar på fysisk-, kemisk- och mental stress. Mätningen ger en indikation på hur god din läkningsförmåga är.

Inom traditionell kinesisk och indisk (ayurvedisk) medicin mäts hälsan b la via pulsen. Pulsen dvs hjärtats slag varierar, vilket indikerar vilken typ och grad av balans eller obalans man har i kroppen..

Idag kan denna analys göras än mer sofistikerat med stöd av modern EKG utrustning och data analys. Genom att avläsa via hyperkänsliga chips, hjärtrytmen och dess variation kan man utvärdera hur väl olika delar av de reglerande mekanismerna fungerar.

Det vegetativa nervsystemet består av två delar, de sympatiska och parasympatiska systemen, som arbetar med varandra, antagonistiskt. Förenklat kan man säga att det sympatiska nervsystemet styr energikrävande handlingar (kamp/flykt), medan det parasympatiska styr över energisparande och uppbyggnad (vila och matsmältning). Dessa två system behöver fungera optimalt var för sig och i samverkan, koordinerat av hjärnan. Det är då vi har bästa förutsättningar för att ha hälsa, kunna anpassa oss till stress och läka effektivt.

Dessa två delar påverkar alla kroppens system inte minst hjärtats rytm. Pulsen ökar och minskar med våra andetag och påverkas av olika kroppsrytmer. Pulsens variation kallas Heart Rate Variability (HRV).

HRV: Heart Rate Variability: variabel hjärtrytm, eller föränderlig hjärtrytm. HRV är välkänt för fysiologer i hela världen och en etablerad mätmetod erkänd av The European Society of Cardiology och The North American Society.

Vår mätning med NeuralCheck av HRV ger en snabb och objektiv kontroll av ditt tillstånd med hjälp av följande:

  • Dynamisk observation. Övervakning i realtid
  • Evaluering av det vegetativa systemets tillstånd med hjälp av variationsanalys
  • Evaluering av den hormonella regleringen och organismens energiresurser med hjälp av neurodynamisk analys
  • Evaluering av det psykoemotionella tillståndet med hjälp av kartläggning av hjärnans biorytmer
  • Bedömning av kroppens biologiska ålder och anpassningsförmåga
  • Omfattande funktionell statusbedömning
  • Kan göra om analys efter fyra veckor för presentation av resultaten från två undersökningar för jämförande analys

 

 

Vad är din biologiska ålder?

Den elektriska laddningen i dina celler är en grund för hur väl dina celler kan fungera och läka. Det är något som kan förbättras och bromsas. Mätningen visar din biologiska ålder dvs din kropps vitalitet.

Din hjärnas vitalitet

Du vill att din hjärna fungerar på topp och kan koordinera övriga kroppen så effektivt som möjligt. Din hjärna vitalitet visas tydligt i NeuralCheck mätningen.

Efter gjord NeuralCheck analys får du en genomgång av dina resultat, en skriftlig rapport med dina resultat och ett uppföljnings email där ger en rekommendation för åtgärdsplan för de nästkommande fyra veckorna. Det inkluderar hemövningar, kost- och näringstillskott tips samt förslag på passande intervention hos oss på Welledge.

Maila oss på info@welledge.se och skriv NeuralCheck för att boka en tid till dig. Kostnad 900 kr för 30 min.

återhämtning, Hjärnan, stress


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.